Vantaan Venäläinen Klubi ry

TOIMINNAN KUVAUS

Vantaan Venäläinen klubi, on 2014 lähtien toiminut, Vantaan venäjänkielistä väestöä edustava rekisteröity yhdistys, jolla on omat toimitilat Tikkurilassa.
 
Yhdistyksen tavoitteena on edistää venäjänkielisten vantaalaisten hyvinvointia, elämänhallintaa ja kotoutumista, ehkäistä syrjäytymistä ja järjestää neuvontaa ja kotoutumista tukevaa toimintaa kaikenikäisille. Yhdistys kehittää kaksisuuntaista kotoutumista ja tekee laajasti yhteistyötä muiden yhdistysten tai tahojen kanssa. Yhdistyksen tehtävä on myös lasten hyvinvoinnin turvaaminen kehittämällä ennaltaehkäisevää lastensuojelu- ja syrjäytymistä ehkäisevä työtä, tarjoamalla lapsiperheille mahdollisuuksia vertaistukeen ja yhteiseen toimintaan.
 
Yhdistyksen tavoitteena on erityisesti venäjänkielisten maahanmuuttajien työllistämisen ja kotouttamisen tukeminen ja edistäminen. Yhdistys nuoresta iästään huolimatta jo vakiinnuttanut toimintaansa Vantaan ainoana kohtaamispaikkana ja toimintatilana, joka palvelee erityisesti venäjänkielisiä ja entisen Neuvostoliiton alueilta muuttaneita. He ovat Vantaalla merkittävä vähemmistö. Venäjää puhuvia asukkaita Vantaalla on jo yli 8000.
 
Yhdistys toimii palvelutuottajana, tuottamalla syrjäytymisvaaralla olevalle kohderyhmälle palveluja, joita kaupunki ei tuottaa, vaikka toiminnalle on selkeä tarve venäjänkielisen yhteisön keskuudesta. Toiminnan tarpeellisuus on huomattavissa esimerkiksi kävijämäärissä, yhdistyksen aktiivisten jäsenten määrässä sekä siitä, että jäsenet ovat valmiita kustantaa itse toiminnan kuluja, maksamalla osallistumismaksuja. Viikoittain eri toimintoihin osallistuu yli 350 henkilöä, joista valtaosa on lapsia. Aikuiset ja lapset mukaan lukien klubilla on yli 500 henkilöjäsentä.
 
Tarve yhdistyksen tuottamalle toiminnalle on noussut vantaan venäjänkielisestä yhteisöstä ja se on ollut aina jäsenlähtöinen. Yhdistyksessä työskentelee tällä hetkellä (vuosi 2019) 12 henkilöä (puolipäiväinen ohjaaja (tsemppari) ”Tsempataan yhdessä” osahankkeessa ja 11 tuntiopettajaa ja kerhonvetäjiä, joiden palkat maksetaan osallistumismaksuista.
 
Klubin toiminta toteutetaan aika paljon vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoistoiminta kehitetään aktiivisesti. Yhdistyksessä toimii Active Club – niminen vapaaehtoisjoukko. Vapaaehtoistyöllä toteutetaan myös erilaiset tapahtumat.
 
Klubin toimintaa on rahoitettu tähän asti suurin osin jäsen- ja osallistumismaksuilla, mutta järjestö etsii aktiivisesti muita rahoituslähteitä. Vantaan kaupungin avustus on erittäin tarpeellinen. Yhdistys toimii laaja-alaisesti monia elämänalueita tukien. Yhdistys järjestää suomen ja venäjän kielen oppimista tukevia ryhmätoimintoja kaikenikäisille vantaalaisille, vanhemmuutta tukevaa ryhmätoimintaa pikkulapsiperheille, leiritoimintaa ja erilaisia tapahtumia. Lisäksi se edistää venäjänkielisten harrastusmahdollisuuksia Vantaalla ja tarjoaa kotoutumista ja työllistymistä edistävää ryhmätoimintaa, neuvontaa ja ohjausta työnhakijoille. Yhdistys tuo yhteen kantaväestöä ja venäjänkielisiä ja edistää vantaalaisten kaksisuuntaista kotoutumista.
 
Vantaan Venäläinen Klubi on lyhyehkön toimintansa aikana jo osoittautunut erittäin luotettavaksi kumppaniksi. Siitä on osoituksena mm. se, että järjestö valittiin Vantaan osahankkeen toteuttajaksi pääkaupunkiseudun Töissä Suomessa-ESR-hankekokonaisuudessa (2016-2018) sekä Tsempataan yhdessä – ESR-hankekokonaisuudessa (2018-2019).
 
Yhdistyksen toiminta täydentää kaupungin omia palveluja ja laajentaa merkittävästi monikulttuurista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevaa harrastustoiminnan tarjontaa Vantaalla.
 

HALUATKO TUKEA TOIMINTAAMME?

Sponsoriksi

Etsimme sponsoria yhdistyksen toimintaan ja nuorisostudian SQUARE ORANGE (www.squareorange.fi) ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Otamme vastaan myös vapaamuotoisia avustuksia ja lahjoituksia. Voit sponsoroida rahalla tai sopivilla tuotteilla. Sopivat tuotteet mm. lasten lelut, pelit ja askarteluvälineet ja tuotteet, kirjat, lautapelejä, videotykki, tietokoneet, tulostin, paperit, kalusteet, tee, kahvi, keksit, kertakäyttöastiat.

Yhteistyökumppaniksi

Vantaan Venäläinen Klubi ry tekee mielellään avointa yhteistyötä eri tahojen kanssa. Vastavuoroisesti yhdistys tarjoaa yhteistyötahoilleen mahdollisuuksia olla esillä julkaisuissaan sekä toteuttaa yhteisiä projekteja eri tahojen kanssa.

Vapaaehtoiseksi

Etsitään myös vapaaehtoisia yhdistyksen toimintaan.

Mikäli olet kiinnostunut yhdistyksemme toiminnan tukemisesta, ota yhteyttä projektin koordinaattoriin.

Vantaan Venäläinen Klubi ry
Svetlana Tchistiakova,
puheenjohtaja.

antikafe.vantaa()gmail.com


Yhdistyksen tavoitteet

•venäjänkielisten maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja elämänhallinnan edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen, neuvonta ja kotoutumista tukeva toiminta

•monipuolinen vapaa-ajan harrastusten mahdollistaminen alueella

•suomalais-venäläisten maahanmuuttajalasten äidinkielen (venäjän) kielitaidon säilyttäminen ja parantaminen

•sosiaaliset verkostot, aktiivinen toiminta, vertaistuki

•kannustaminen ihmisiä omaan aktiivisuuteen

•arvostava, ystävällinen, viihtyisä ilmapiiri

•monipuoliset verkostoitumismahdollisuudet ja ‐tapahtumat

•elämänläheinen toiminta

•antaa mahdollisuus muiden kansallisuuksien edustajille tutustua venäläisten kulttuuriin ja keskustella venäjän kielellä

Yhdistys kunnioittaa kaikkia uskontoja ja oppeja sekä arvostaa kaikkia ajatussuuntia, joissa kunnioitetaan elämää ja muita ihmisiä. Yhdistys on poliittisesti, aatteellisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton.

Jos huomasit virheitä suomenkielisessä tekstissä, kerrothan siitä meille!

antikafe.vantaa (at) gmail.com

Поделиться:

Опубликовать в Facebook
Пролистать наверх